Photoshop CS2 tutoriaali: Pakopiste (Vanishing Point)

Photosho Vanishing point: lopputulos

Tämän tutoriaalin tarkoituksena on opettaa jatkamaan tai pidentämään mitä tahansa (geometrista) kuviota, tietä, rakennusta, jne. Harjoitteessa käytetään hyväksi CS2-versiosta asti mukana tullutta Vanishing Point; kato/pakopiste-sovellusta. Vanishing Point on käytännössä erikoistunut kloonityökalu, mikä ottaa siveltimen kulmassa, koossa ja kloonattavissa kuvapisteissä huomioon ruudukon tai lähinnä kuvan perspektiivin, minkä sinä olet määrittänyt.

Tarkoituksena on oppia:

 • Vanishing Point: kato/pakopiste kokonaisuudessaan
 • Kuva- /piirtoalueen hallinta
 • Kloonaustyökalu
 • Sormi (Smudge) -työkalu
 • Monikulmavalitsimen käyttö

Valmistelua

Lataa kuva koneellesi (kuvan alkup. käyttöoikeudet: wvs.topleftpixel.com).

Photosho Vanishing point: lisää piirtoalaa

Avaa kuva Photoshopissa (VAIHE 1) ja muuta kuvan piirtoalueen kokoa: Ctrl(Omppu)+Alt(Option)+C TAI Image valikosta > Canvas Size.

VAIHE 2: Muuta Canvas Size-toimintoikkunassa kuvan ankkurointimäärettä niin, että alarivin keskimmäinen painike on aktiivinen (klikkaamalla sitä). Helpottaaksesi kuvan piirtoalueen suurentamista valitse (VAIHE 3) kuva-alueen suurennus relatiiviseksi, eli suhteelliseksi. Tämä relatiivisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että kuva-aluetta suurennetaan annettu määrä, EIKÄ syötetä kokonaismittaa, mikä on kuvan tuleva kokonaiskoko (alkuperäinen kuva + laajennettu alue = kokonaismitta).

VAIHE 4: Määrää syötettäessä ainakin web-maailmassa tarkkuutta vaativissa toimissa mittayksikkö kannattaa vaihtaa oletuksesta pikseli/pixels-mittayksiköksi.. Tästä relatiivisuudesta  viisastuneena voimme rauhassa syöttää  korkeusarvoksi (positiivinen luku) 120 joutumatta laskemaan päässä paljonko on 360 pikseliä (kuvan alkuperäinen korkeus) + haluttu suurennosmitta pikseleissä.

Photosho Vanishing point: valikko

 

Huomaa, että Canvas Size-ikkunassa alimpana on suurennettavan kuva-alueen tuleva värimääritys. Jos käytössäsi on oletusvärit (D, tai työkaluista 23 neliöt) tulee taustaväriksi background-asetuksilla valkoinen. Halutessasi voit valita ”other…” ja valita pipetillä mikä tahansa väri.

Saatuasi valkoista tilaa kuvan yläreunaan (jos kuva on keskellä eikä pohjalla katso yllä vaihe 2) voidaan valita ylävalikosta filter-kategoriasta toiminto: Vanishing Point. Vaihtoehtoisesti voit painaa Ctrl (Omppu) + Alt (Option) + V, ja pääset suoraan Vanishing Point-ikkunaan.

Photosho Vanishing point: kloonaustyökalu

Vanishing Point työkaluista löytyy ylhäältä lueteltuna: Kato/pakopisteen muokkaustyökalu, Katopisteruudukon luontityökalu, Valitsin, Kloonaustyökalu, Sivellin, Koonmuutostyökalu, Pipetti, Viivain, Siirto/Liikkumistyökalu ja suurennuslasi.

Harjoituksessa tulet tarvitsemaan vähintään lihavoituja työkaluja. On kuitenkin syytä muistaa, että näppäinkomenot toimivat myös katopistetoiminnossa: välilyönti = käsi (liikkumistyökalu), Ctrl(Omppu)+välilyönti = suurennuslasi, jne jne.

Aloittaessasi / avaessasi Vanishing Point-ikkunan ensi kertaa on Katopisteruudukon luontityökalu (toinen ikoni ylhäältä laskien: Create…) aktiivisena ja voit aloittaa suoraan sen käyttämisen.

Photosho Vanishing point: grid

Katopisteessa on kyse siis perspektiivistä ja kloonauksesta. Pyri kuvan mukaisesti löytämään helposti erottuvat perspektiivilliset kiintopisteet. Tavoite on piirtää nelikulmio, mikä määrittää Photoshopille kuvassa näkyvän perspektiivin!
VAIHE 1: Klikkaa vasemmassa kohdassa reunuksien kohdalla ruudukon aloituspiste. Käytä suurennuslasia tarvittaessa.
VAIHE 2: Vie hiiresi oikealle ja klikkaa samalla korkeudella oikean reunan rakennuksen kiintopistettä.
VAIHE 3: Vie hiiresi ylös oikealle ja klikkaa rakennuksen kattorajassa harmaan rakennusosan kulmaa.
VAIHE 4: Vie hiiresi vasemmalle ja klikkaa rakennuksen kattorajassa harmaan rakennusosan kulmaa.
VAIHE 5: Pyri saamaan sininen ruudukko. Mikäli ruudukko on punainen, on perspektiivissä jotain vikaa. Siirtele siinä tapauksesa 1, 2, 3 ja 4 pisteitä varovasti, ja niin, että saat ruudukon siniseksi.

Photosho Vanishing point: gridin laajentaminen ylöspäin

Kun ruudukko on sininen, ota (VAIHE 1) keskellä ylhäällä olevasta vetokahvasta kiinni ja vedä ruudukkoa korkeammaksi/pitemmäksi. Tämän jälkeen levitä (VAIHE 2) ruudukkoa jonkin verran yli talon harmaiden ”pylväiden”, jolloin saat enemmän tilaa temmeltää.

Photosho Vanishing point: gridin laajentaminen ylöspäin

Valitse Vanishing Point-työkaluista viivain.

VAIHE 1: Aseta viivaimen aloituspiste rakennuksen yläreunassa harmaan rakennusosan kuviteltuun ”kulmaan”.

VAIHE 2: Siirrä hiirtäsi/loppupistettä ylöspäin (nyt vihreässä) ruudukossa.

VAIHE 3: HUOMIOI, että aloituspisteen kulma-aste (°) on nolla (0°)

Tavoitteena tässä kohdassa on tehdä ensin rakennuksen katto-osa, koska sitä kun lähdetään kloonaamaan juuresta ylöspäin, niin sehän häviää ensimmäisenä. 🙂

Photosho Vanishing point: kloonaus yläosaan

Valitse Vanishing Point-työkaluista kloonaustyökalu.

Seuraava vaihe vaatii hieman kärsivällisyyttä

VAIHE 1: Aseta kloonauksen aloituspiste (Alt (Option)+ hiiren-klikkaus) rakennuksen yläreunassa harmaan rakennusosan kuviteltuun ”kulmaan”. Pyri tarkkaan sijoitteluun, missä käytät tarkalleen viivoittimella tehdyn viivan linjaa!

VAIHE 2: Siirrä hiirtäsi/loppupistettä ylöspäin haluamallesi korkeudelle ja klikkaa tarkalleen viivoittimella tehdyn viivan kohdalla. Tämä takaa sen, että kloonauksen linja ei heitä. Mitä tarkempaan sijoitteluun pyrit, sitä tarkempaan ja parempilaatuiseen kloonausjälkeen pääset. 🙂

VAIHE 3: Käytä kloonaustyökalua kuten sivellintä: vetele edes-takaisin pitkin yläreunaa, kunnes olet saanut aikaiseksi ”ilmassa leijuvan” talon yläreunan.

Grafiikkojen välissä on ilmaa, mutta siitä vielä viis.

Photosho Vanishing point: kloonauksen jatkamista

Aseta uudet kloonauspisteet: Aloita alhaalta kloonauksen pisteet (Alt (Option)+ hiiren-klikkaus) jostain mahdollisimman selvästä kohdasta, kuten rakennuksen reuna ja voit ottaa siitä vielä tarkennukseksi jonkin tietyn ikkunan kulman kuitenkin hieman alempaa, mitä kattoa kloonatessa käytit!

Photosho Vanishing point: kloonattu kerrostalo
Aloita kloonaaminen pikku hiljaa: Ota niin ”alhaalta” rakennuksen yläosaa kloonauspiste mitä voit, VARO kuitenkin asettamasta pistettä liian alas, jolloin mukaan alkaa tulla myös rakennuksen yläosan päätyttyä rakennuksen laajempi harma osa (vasemmalla puolella rakennusta). Rivistö/kerros kerrallaan vetele kloonityökalulla tietäsi kohti rakennuksen juuri-tehtyä huippua.

Noudata rakennuksen jatke-osan ja katto-osan yhdistämisessä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä.

Yhdistämisen jälkeen kuvan pitäisi jota kuinkin näyttää oikealla näkyvältä kuvalta.

Photosho Vanishing point: taivaan valintaa

Seuraavaksi alkaakin taustalla näkyvän taivaan muokkaaminen. Ota monikulmavalitsin (L, tai työkaluista 3 Lasson sukulaistyökalu) ja valitse talon ja kuva-alueen reunaa-myötäillen taivaskaistale.

Photosho Vanishing point: taivaan koon muuttaminen

Muokkaa valittua aluetta muuttaen sen kokoa Ctrl (Omppu) + T TAI Edit valikosta > Free Transform. Muokkaa vetokulmista CTRL (Omppu)-näppäin pohjassa taivaskaistaletta niin, että se kuvanmukaisesti myötäilee rakennusta, mutta toisaalta peittää kuva-alueenkin ylös asti.

Photosho Vanishing point: kloonatut taivaan osat

Tee sama taivaskaistaleen muokkaus myös vasemmalle puolelle kuvaa.

Nyt ainoastaan rakennuksen yläosa pitäisi olla valkoisena ja taivaskaistaleet reunoilla skaalattuna aina kuva-alan yläreunaan asti.

Nyt tehtäväksesi jää normaalin kloonityökalun käyttö: Aseta lähtöpiste (Alt (Option)+ hiiren-klikkaus) kuva-alueen vasemmalla puolella yläreunassa tiettyyn pisteeseen ja aloita kloonaaminen kohti rakennuksen yläosan valkoisen alueen keskikohtaa ja hieman sen yli.  Toista sama toimenpide (kloonauspisteen määrittäminen + kloonaaminen) oikealta puolelta vasemmalle yli keskilinjan.

Tällä molemminpuolisella kloonaamisella saat sopusointuisemman lopputuloksen, kuin sillä tekniikalla, että olisit kloonannut vain jommalta kummalta puolelta aina yli toiselle puolelle.

Photosho Vanishing point: viimeistelyä

Lopuksi kuva pitäisi näyttää yllä olevalta (vas. kuva). Halutessasi voit jatkaa ”trikkikuvausta” luoden esimerkiksi sumupilven rakennuksen huipulle (oik. kuva). Tasaa sormi- ja klooni-työkalulla lopuksi rakennuksen vieressä ja päällä oleva taivasalue.

PILVET:

 1. 1. Sumun/pilven voit luoda (uudelle tasolle) rajatulle (lasso-työkalu) alueelle ja valitsemalla filtteri-valikosta: Render > Clouds.
 2. Tämän jälkeen pilvi-tason Blending styleksi Overlay (Ylävalikon Layer > Layer Style… > Blending Style… > Blend Style: Overlay).
 3. Pyyhekumilla voit sumentaa pilvialueen reunoja valitsemalla pyyhekumiksi vaikka 45px pehmeä-reunaisen ja pyyhkimällä pilvialueen reunat.
 4. Hienosäätönä voit säätää tämän uuden ”pilvenpiirtäjän” väriarvoja (Hue) ja väritasoja (Levels).