Photoshop CS2: Työkalut

Tarkoituksena on oppia:

 • Photoshopin työkalupakki (Tools)
 • Työkalujen nimet ja tehtävät
 • Oppia ”sukulaistyökalujen” erot

Katso myös muut Photoshop CS2 artikkelit:

Työkalupalkki (Tools)

Photoshop CS2: työkalut Työkalupakki tai -palkki, jos sitä palkiksi haluaa kutsua, sijaitsee oletuksena ruudun vasemmassa reunassa – ja on erittäin monipuolinen. Oletuksena työkaluista esillä / näkyvillä ovat alla olevan kuvan mukaiset työkalut (22 kpl) + ”lisätoiminnat” (4kpl).

Mm. Adobe Photoshop versiossa 7 kuitenkin lisää työkaluja tai ”sukulaistyökaluja” löytyy yli toinen mokoma – jopa 33 kappaletta ja CS3 versiossa 41 kappaletta (joista kylläkin näyttötiloja 3)! Sukulaistyökalujen tai ns. samankaltaisten työkalujen löytäminen ei ole vaikeaa: mikäli työkalu-ikonin oikeasta alareunasta löytyy pieni kolmio (kuten alla olevan kuvan valitussa työkalussa (Valitsin-työkalu, Rectangular Marquee Tool (M))), voi sitä painamalla saada esille ”puuttuvat” työkalut.

Työkalupakki uudistui CS3:en myötä yhden rivin levyiseksi (oletuksena).

Photoshop CS2: työkalut: kapea näkymä tai leveä näkymä

 

Sen saa muutettua pakin ylhäällä sijaitsevasta painikkeesta takaisin tutumman malliseksi, mutta henkilökohtainen mielipiteeni on se, että tämä yhden rivin pakki on siinä mielessä käytännöllisempi, että se vie taas kuvalta karvan verran vähemmän tilaa.

Jokaista työkalua ei ole selostettu läpi tieteellisiä lainmukaisuuksia noudattaen, vaan olen pyrkinyt selittämään työkalut lähinnä maallisin termein. Kuvaan työkalujen luonnetta niin yksinkertaisesti, kun se järkevällä tavalla on mahdollista – osa työkaluista muistuttaa kovasti toiminnallisuudeltaan toisiaan, mutta niillä voi olla suurikin käytännön ero, kun lähdetään trikkikuvaamaan tai hakemaan mm. erikoisefektejä.

Alimmat työkalut 23 – 26 ovat käytännössä toimintaa tai työkaluja tukevia painikkeita – mutta nekin tullaan käymään läpi.

 

Photoshop CS2: työkalut: Move ToolSiirto (Move Tool (V))

Siirto työkalulla voidaan siirrellä helposti eri elementtejä kuvan eri alueille, tai jopa kopioida se toiseen kuvaan käyttäen ”raahaa & tiputa” –menetelmää (drag&drop). Control (tai Omppu) -näppäintä pohjassa pitämällä voidaan aktivoida kuva-alueen minkä tahansa objektin taso (layer). Tämä on helppo tapa, kun haluat vain nopeasti ottaa ”tuosta tekstistä” kiinni ja muuttaa sen sijaintia kuvassa. Muutenhan liikutustyökalu liikuttaa VAIN aktiivisen tason (layer) objekteja/elementtejä.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Valitsin / Marquee Tool Valitsin (Rectangular Marquee Tool (M)).

Tällä työkalulla voidaan valita suorakulmaisen ja neliön muotoisia alueita. Näin voimme esimerkiksi rajata tietyn filtterin tai väriarvojen muuttamisen vain tietylle alueelle.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Valitsintyökalut / Marquee tools

 • Neliövalitsin (Rectangular Marquee Tool) – oletustyökalu: valitsee määrätyn nelikulmaisen alueen kuva-alueelta
 • Ellipsivalitsin (Elliptical Marquee Tool (M)) – valitsee ellipsinmuotoisesti määrätyn kokoisen kuva-alueen.
 • Rivivalitsin (Single Row) – valitsee pikselirivin piirtoalueelta koko kuva-alueen leveydeltä.
 • Sarakevalitsin (Single column) – valitsee pikselisarakkeen piirtoalueelta koko kuva-alueen korkeudelta.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Lasso Lasso (Lasso Tool (L))

Lassolla voidaan valita alue ”piirtämällä”. Käytännössä lassolla rajataan halutun muotoinen ”suljettu” alue. Mikäli aluetta ei piirretä ”umpeen”, suorittaa Photoshop puuttuvan aluevalinnan suorinta mahdollista reittiä käyttäen. Tällöin siis se on yleensä suora viiva aloituspisteeseen. Lasson ”sukulaistyökalut” ovat samasta työkalusta eri variaatioita: toisessa valinta tehdään kiintopisteitä hyväksi käyttäen ja toisessa magneetti-työkalulla. Magneetti-lassolla valintaan tulee väriarvojen perusteella samankaltaisia pikseleitä – ts. valinta-aluetta ohjaillaan ”suunnilleen” haluttuun suuntaan, ja Photoshop ”päättää” mitkä ovat valinnan tarkat rajat.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Lasso työkalut / Lasso tools

 • Lasso (Lasso Tool) – vapaapiirtoinen valintatyökalu (oletus)
 • Monikulmavalitsin (Polygonal Lasso Tool) – hiirellä ”napsutellaan” valintapisteiden välit, jolloin valinnasta tulee lähinnä kulmikas.
 • Magneettivalitsin (Magnetic Lasso Tool) – hiirellä ”napsutellaan” reitin kiinteitä kiintopisteitä, ja itse valinnan reuna ”magneettisesti” pyrkii tarrautumaan erottuvien pintojen rajakohtiin.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Pikavalitsin / Quick selection Pikavalitsin (Quick Selection Tool (W))

Pikavalitsin-työkalu on tullut CS3:n myötä uutena Photoshopiin. Pikavalitsin valitsee joukon ”samankaltaisia” (joukon ”toleranssi” määritellään työkalukohtaisessa palkissa) pikseleitä klikatun kohdan -eli pikselin(kuvapisteen) mukaan – piirtämällä tällä työkalulla Photoshop laskee reitin jokaisen pikselin ”samankaltaisen joukon” ja valitsee niistä joukon pikseleitä. Pikavalitsimen ja taikasauvan suurin ero on se, että pikavalitsinta käytetään kuten kynää tai sivellintä – kun taikasauvan valinnat olivat kertaluonteisia tai niitä joutui shift-/alt-näppäin pohjassa lisäämään/vähentämään.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Pikavalitsimet / Quick Selection tools

 • Pikavalitsin (Quick Selection Tool) – siveltimen luonteinen oletustyökalu pikselijoukkojen valintaan
 • Taikasauva (Magic Wand Tool) – työkalu tietyn pikselijoukon valintaan. Yllä mainitusta työkalukohtaisesta palkista voidaan kasvattaa tai vähentää toleranssia (Tolerance) tai ”sietokykyä”, eli käytännössä sitä, kuinka paljon valitaan toisiaan väriarvoiltaan muistuttavia pikseleitä / alueita. Oletuksena toleranssi on 32, mikä tarkoittaa sitä, että alueen valintakriteereinä on 32 lähintä arvoa valitusta pikselistä.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Rajaus, Kroppaus / Crop tool Kroppaus eli rajaus (Crop Tool (C))

”Kroppauksella” tarkoitettaan tietyn alueen rajaamista niin, että sen valinnan ulkopuolelle jäävä alue jätetään pois kuvasta. Näin esimerkiksi voimme rajata vain haluamamme kohdan/esineen kuvasta, ja jättää muu näkymättä. Luonnollisesti kun kuvaa rajataan jää pysyvästi osa kuvasta näkymättä, ja kuvan kokonaisuudessaan pienenee. Käytännössä kuvasta poistetaan ”ei-valittu” osa.

– –

Photoshop CS2: työkalut: leikkaus, siivutus / Slice tool Siivutus (Slice Tool (K))

Siivuttamisella voidaan helposti rajata alue halutulla tavalla niin, että valinnoista /rajatuista alueista tulee lopuksi esimerkiksi html-sivu, missä rajatut alueet voivat olla taulukon sisällä ja niille voidaan määrittää esimerkiksi hyperlinkki. Lopullinen siivutuksen hyödyntäminen tapahtuu Image Readyssä, mikä on Photoshopin rinnalla toimiva web-grafiikkaan erikoistunut ”lisäohjelma”.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Leikkaus/siivutus työkalut / Slice tools

 • Siivutus (Slice Tool) – tehdyn ulkoasusuunnitelmakuvan pilkkomistyökalu (oletus)
 • Siivun valinta (Slice Select Tool) – tekee lupaamansa mukaisesti valintoja siivutettujen alueiden osalla (kun siivu/suorakulmainen alue on valittuna, voidaan kyseiselle alueelle suorittaa toimintoja).

– –

Photoshop CS2: työkalut: laastari / Spot healing toolPikalaastari (Spot Healing Brush Tool (J))

Pikalaastari tekee CS3-versiossa sen, mitä normaali laastari teki aiemmissa – ainoa uusi seikka on se, että nyt Photoshop ohjelma itse laskee parannettavaa aluetta sopivan pikseli ja värisävyjoukon oma-aloitteisesti. Pikalaastarilla EI tarvitse määritellä lähdepistettä tai olla niin tarkka korjattavan otoksen pituudesta, kuten aikaisemman laastarin kanssa. Spot-viittaa kuitenkin ”naputusmaiseen” kuva-alueen parantamiseen, joten pitkillä piirtovedoilla voi hyvinkin tulla myös suttua – nimim. ”Kokemuksen rintaääni”.

Laastari, eli paikkaus- / retusointi-työkalulla voidaan korjata kuvan ”virheitä”, niin että se ottaa näytteenottopaikasta ”muodon” (pattern) ja värisävyt taas korjattavan paikan ympäriltä. Laastari eroaa normaalista kloonityökalusta lähinnä sen väriarvojen muuttamisen puolesta. Käytännössä laastari kloonaa pikseleitä valitusta paikasta valittuun paikkaan, säilyttäen kohdepaikan värimaailman.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Laastarityökalut / Healing tools

 • Pikalaastari (Spot Healing Brush Tool) – Nopea naarmujen ja roskien poistaja kuvasta (oletus)
 • Laastari (Healing Brush Tool) – alkuperäinen ihmetyökalu kuvan epäkohtien hävittämiseen. Laastarilla asetetaan lähdepiste ja tämän jälkeen vasta aloitetaan ”paikkaaminen”.
 • Paikka (Patch Tool) – muistuttaa Laastari-työkalua, mutta paikka-työkalulla valitaan ensin korjattava alue, ja tämän jälkeen alueesta otetaan kiinni ja raahataan jonnekin ”kunnossa olevalle” kuva-alueelle. Tämän jälkeen Photoshop korjaa valitun alueen ”pintakuvion” (pattern), mutta sävyttää korjattavan alueen alkuperäisen kohteen väriavaruuksilla.
 • Punasilmä (Red Eye Tool) – lähinnä Photoshop Elementsin puolelta tullut laastari-variaatio punasilmäisten ”särki-ihmisten” silmien korjaamiseen. Valitaan alue, minkä sisällä itse särkimäinen silmämuna/iiris sijaitsee –> simsala bim, ja punainen salaman esilletuoma silmän verenpunainen verkkokalvon heijastuma on kuin ihmeen kaupalla hävinnyt!

– –

Photoshop CS2: työkalut: Sivellin / Brush toolSivellin (Brush Tool (B))

Sivellintä käytetään ihan ”normaaliin” piirtämiseen tai maalaamiseen. Piirtojäljen pehmeät (antialiasoidut) reunat antavat pehmeän siveltimen vaikutelman. Väri valitaan normaalisti niin, että etualalla oleva väri toimii piirtovärinä (kts. värivalintatyökalu nro 24). Siveltimen piirtojälkeen voidaan vaikuttaa monella tavalla: sen paksuutta, muotoa tai esimerkiksi reuna-alueiden pehmeyttä voidaan säätää työkalukohtaisesta palkista. Palkista löytyy mm. erittäin monivaikutteinen Brushes-paletti, mistä pystyy säätämään mitä monipuolisimmin siveltimen kokoa, kulmaa, hajontaa, kuviota, kokovaihtelua, dynamiikkaa, jne.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Sivellintyökalut / Brush tools

 • Sivellin (Brush Tool) – pehmeäreunainen piirtotyökalu monipuolisine kuviomahdollisuuksineen. (oletus)
 • Kynä (Pencil Tool) – teräväreunainen piirtotyökalu vastaavine mahdollisuuksineen.
 • Värikorvain (Color Replacement Tool) – kolmen eri tekniikan voimin (CS3) kuvassa olevien värialueiden korvaamista vapaapiirrolla. Värien korvaustapoja (Mode) on myös 4 erilaista: Hue, Saturation, Color ja Luminosity.

– –

Photoshop CS2: työkalut: kloonaus / Cloning Klooni-leimasin (Clone Stamp Tool (S))

Aikaisemmin mainittu laastari-työkalu on tämän työkalun kehittyneempi versio. Klooni- eli leimasintyökalulla määritetään haluttu lähdepiste, siirrytään kohdepisteeseen ja aloitetaan lähdepaikan pikseleiden kopioiminen/kloonaaminen piirtämällä. Klooni-leimasin EI muuta tai muokkaa pikseleiden väriarvoja alueelle tyypillisten väriarvojen mukaan (kuten laastari) vaan säilyttää lähdepisteen väriarvot muuttumattomina.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: kloonaustyökalut / Cloning tools

 • Klooni-leimasin (Clone Stamp Tool) – Kloonaustyökalu kuvapisteiden monistamiseen. (oletus)
 • Kuvio-leimasin (Pattern Stamp Tool) – Piirtää sivellinmäisesti halutulla tavalla (Mode) valittua patternia (toistuvaa kuviota, pattern) kuvan päälle tai halutulle tasolle. Käytännössä ”Pattern-sivellin” on kuvaukseltaan lähinnä.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Historiasivellin / History brush Historia-sivellin (History Brush Tool (Y))

Historia-siveltimellä voidaan jälkeenpäin piirtää aikaisemmin tehdyn – ja myöhemmin kumotun – esimerkiksi filtterin “vaikutusta” tietylle alueelle. Historian ajankohta valitaan Historia-paletin mukaan klikkaamalla hiirellä Historia-paletissa halutun toimintakohdan kohdalla (toiminnan edessä pieni tyhjä neliö). Historia-siveltimen kuvake ilmaantuu kyseisen ajankohta ”tason” eteen sille varattuun pikku kuvakelaatikkoon. Nyt historiasivellintä voi käyttää. Klikkaamalla uudelleen historian samaa ajankohtaa (kuvakelaatikkoa), historiasiveltimen kuvake häviää.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Historiasiveltimet / History brush tools

 • Historia-sivellin (History Brush Tool) – taantuvaa tai lähinnä ”takautuvaa” maalausta halutusta ja valitusta ajankohdasta valituin sivellinominaisuuksin (oletus)
 • Taiteellinen historia-sivellin (Art History Brush Tool) – ”alkuperäisestä” historia-siveltimestä poiketen valita piirtotavaksi vaikka tyyliteltyjä siveltimen vetoja.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Pyyhekumi / Eraser Pyyhekumi (Eraser Tool (E))

Pyyhekumi toimii kuten ”se oikea”, eli tuhoaa / poistaa pikseleitä siltä alueelta missä tätä työkalua käytetään. Itse käyttäminen tapahtuu ns. piirtämällä. Pyyhekumin kokoa ja reunojen pehmeyttä voidaan säätää siveltimen tavoin.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: pyyhekumityökalut / Erase tools

 • Pyyhekumi (Eraser Tool) – pikseleiden tuhoaja, siveltimen ”vastakohta” (oletus)
 • Taustapyyhekumi (Background Eraser Tool) – pyrkii parhaansa mukaan tuhoamaan raja-alueella (kohde/tausta) ”toisen puolen” pikselit. Kummalla puolella työkalu raja-aluetta sijaitsee pyyhkinnän alkaessa on tuomittu tuhottavaksi.
 • Taikakumi (Magic Eraser Tool) –  voidaan suoraan taikasauvan tavoin valita toisiaan muistuttava joukkio, mikä suoraan ”pyyhitään” pois. Taikakumin matemaattinen kaava: Taikasauva + Delete = Taikakumi.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Liukuväri / Gradient tool Liukuväri (Gradient Tool (G))

Liukuvärillä voidaan maalata esimerkiksi valittu alue niin, että syntyy liukuvärinen täyttö. Liukuvärimalleja on useita: suora (linear), säteittäinen (radial), kulmaliukuväri (angle), heijastusliukuväri (reflection) tai vinoneliöliukuväri (diamond). Halutulla liukuvärimallilla voidaan valita esimerkiksi alku- ja loppuväri, tai monipuolisemmissa liukuväreissä voidaan valita myös ”välivärejä”, eli värejä minkä kautta sävytetään ennen loppuväriä.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Liukuvärityökalut / Gradient tools

 • Liukuväri (Gradient Tool) –  Liukuvia värejä työkalukohtaisen palkin määräämine asetuksin (oletus)
 • Maali (Paint Bucket Tool) – Maalilla voidaan täyttää tietty, valittu alue tai toisiaan muistuttava pikselialue halutulla / valitulla värillä. Myös maali-työkalulla on toleranssi-arvo. Sitä muuttamalla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka laajan / samankaltaisen alueen väri täyttää.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Sumennus / Blur tool Sumennus (Blur Tool (R))

Sumennuksella voidaan vaikuttaa kuvan terävyyteen. Työkalua käytetään samantapaisesti kuin sivellintä. Photoshop sumentaa piirrettyä aluetta sillä voimakkuudella / teholla kuin mitä työkalukohtaisessa palkissa on määrätty.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Sumennus, tarkennus, suttaus / Blur Sharpen and Smudge tool

 • Sumennus (Blur Tool) – (oletus)
 • Terävöitys (Sharpen Tool) – toimii kuten lupaa: terävöittää piirrettyä aluetta työkalukohtaisen palkin arvojen mukaisesti.
 • Sormi (Smudge Tool) –  Sormella voidaan ”sutata” halutusti, tai käyttää sitä vähän samantyylisesti kuin sormivärejä. Sormi-työkalu käytännössä ”levittää” väriarvoja ja risteyttää niitä sinne mihin päin ollaan sillä sormella piirtämässä. Näin syntyy vaikutelma siitä, että koskettaisiin ”oikeasti” esimerkiksi märkään maalaukseen, jolloin värit sekoittuvat ja siirtyvät sormen vedon suuntaan.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Kirkkaus / Dodge tool Kirkkaus (Dodge Tool (O))

Kirkkautta voidaan lisätä tällä työkalulla. Käytännössä tämä kirkkaus-työkalu kirkastaa kuvaa piirretyltä alueelta työkalukohtaisen palkin arvojen mukaisesti. Kirkastutettavia kohtia tai ”ryhmiä” voivat olla joko varjoalueet (shadows), keskialueet (midtones) tai kirkkaat alueet (highlights).

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Kirkastus, poltto ja värien posto / Dodge Burn Sponge tool

 • Kirkkaus (Blur Tool) – kirkastaa ja haalentaa joukon (yksi kolmesta) pikseleitä (oletus)
 • Poltto (Burn Tool) – vastakohta Kirkkaus-työkalulle: tummentaa kolmen eri (yksi kolmesta) joukon pikseleitä.
 • Pesusieni (Sponge Tool) – ”laimentaa” tai värittää piirrettävän alueen väriarvoja (hue), käytetään sivellinmäisesti.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Reittikynätyökalu / Pen tool Reittikynä (Pen Tool (P))

Reittikynällä voidaan piirtää vektorikuvioita, viivoja ja alueita. Vektorikuvat piirretään pisteitä ja niiden vetokahvoja (ja niiden pituuksia) määrittämällä. Kuvioista on tarkoitus saada aina suljettuja. Reitti siis koostuu seuraavista: viiva, kiintopiste/ankkuri, ankkurin vetokahva (pituus vaikuttaa kaarevuuteen). Kaikki reittikynän sukulaistyökalut löytyvät myös erikoisnappien takaa, kun reittikynä on aktiivinen: mm. ALT(option)-nappi vastaa kulmatyökalua (ankkurista kiinni + veto), vapaa painaminen reitillä vastaa ankkurin lisäystä ja ankkurin päällä klikkaus vastaa ankkurin poistoa.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Reittikynät / Pen tools

 • Reittikynä (Pen Tool) – oletustyökalu reitin/vektorikuvion piirtämiseen.
 • Vapaareitti (Freeform Pen Tool) – reitin/vektorikuvion piirtämisen työkalu, ilman ankkuripisteiden ja vetokahvojen vaikutusmahdollisuutta.
 • Ankkurin lisäys (Add Anchor Point Tool) – lisää reitille/vektorikuvioon ankkuripisteen.
 • Ankkurin poisto (Delete Anchor Point Tool) – poistaa reitiltä/vektorikuviosta ankkuripisteen
 • Kulmatyökalu (Convert Point Tool) – oletuksena ”nollaa” ankkuripisteiden vetokahvat, niiden pituudet ja kulmat.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Teksti / Text Teksti (Horizontal Type Tool (T))

Teksti-työkalulla voidaan kirjoittaa esimerkiksi normaalia tekstiä kuva-alueelle. Tekstiin voidaan määrittää haluttu fontti, fonttikoko, väri, tekstin asemointi, kirjainväli, jne työkalukohtaisesta palkista. Työkalukohtaisesta palkista löytyy vieläkin yksityiskohtaisempi paletti, missä voidaan tekstin asemointiin ja muihin pikkutarkkoihin asioihin vaikuttaa. Tekstiä kirjoitettaessa Photoshop tekee automaattisesti uuden tason (layer), mihin teksti yksin tulee.

Teksti on vektori-muodossa niin pitkään kunnes se yhdistetään esimerkiksi tyhjälle tasolle, jolloin Photoshop konvertoi siitä normaalin bittikartan (tai pyydät ”Rasterize”-komennolla suoraa konversiota). Tekstiä voidaan aloittaa kirjoittamaan joko klikkaamalla kuvassa (yksirivinen, manuaalinen rivitys) tai maalaamalla haluttu tekstialue (automaattinen – alueen mukainen – rivitys).

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: tekstityökalut / Text tools

 • Teksti (Horizontal Type Tool) – normaali tekstinkirjoitustyökalu vaakatasossa juoksevalle tekstille (oletus)
 • Pystyteksti (Vertical Type Tool) – tekstinkirjoitustyökalu pystytasossa juoksevalle tekstille
 • Tekstimaski (Horizontal Type Mask Tool) – tekstinkirjoitustyökalu vaakatasossa juoksevalle tekstille, jonka lopputuloksena on tekstin muotoinen maski
 • Pystytekstimaski (Vertical Type Mask Tool) – tekstinkirjoistustyökalu pystytasossa juoksevalle tekstille, jonko lopputuloksena on tekstin muotoinen maski.

– –

Photoshop CS2: työkalut: polkuvalitsin / Path selection tool Polkuvalitsin (Path Selection Tool (A))

Tällä työkalulla voidaan valita piirretyn esimerkiksi vektorikuva / -alue kokonaisuudessaan, kopioida, tuhota tai siirtää sitä. Tätä voidaan käyttää myös maskien käsittelyssä ja siirtämisessä samalla tavalla.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: polkuvalitsimet / Path selection tools

 • Polkuvalitsin (Path Selection Tool) – Vektorielementtien valintatyökalu (oletus)
 • Suoravalitsin (Direct Selection Tool (A)) – käyttäytyy vähän samantyylisesti kuin polkuvalitsin. Tällä työkalulla nimittäin vaikutetaan myös esimerkiksi piirrettyihin vektorikuviin / -alueisiin tai maskeihin. Tällä työkalulla voidaan muokata vektorialueen muotoa sen kiintopisteistä jne.

– –

Photoshop CS2: työkalut: vektorityökalu neliö / Vector square Neliö (Rectangle Tool (U))

Neliöllä voidaan piirtää neliön mallisia vektorikuvia. Työkalulle voidaan määrittää täyttöväri, -tyyli yms, kuten kaikilla sen ”sukulaistyökaluilla” työkalukohtaisesta palkista. ”Pikana” vektorikuvioiden(kin) tyylit löytyvät Styles-paletista.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: vektorityökalut / Vector tools

 • Neliö (Rectangle Tool) – Nelikulmaisten vektorikuvioiden piirtotyökalu (oletus)
 • Pyöristetty neliö (Rounded Rectangle Tool) – Pyöristetyllä neliö-työkalulla voidaan tehdä nimen mukaisesti kulmista pyöristettyjä nelikulmioita. Pyöreyden voidaan määrittää työkalukohtaisesta palkista.
 • Ympyrä (Ellipse Tool) – Ympyrä-työkalulla voidaan piirtää vektoriympyröitä tai -ellipsejä halutuin ominaisuuksin ja tyylein.
 • Monikulma (Polygon Tool) – Monikulmalla voidaan piirtää työkalukohtaisesta palkista määräten monikulmaisia vektorikuvioita. Kulmien lukumäärä määrätään työkalukohtaisesta palkista.
 • Viiva (Line Tool) – Viivalla voidaan piirtää esimerkiksi halutun paksuisia, värisiä, tyylisiä ja suuntaisia vektoriviivoja.
 • Muoto (Custom Shape Tool) – Muototyökalulla voidaan tehdä esimerkiksi etukäteen työkalukohtaisesta palkista valittuja vektorikuvioita. Kuviot voidaan täyttää eri väreillä tai tyyleillä kuten aikaisemmillekin ”suljetuille” kuvio-työkaluille.

– –

Photoshop CS2: työkalut: muistiinpanot / Notes  Muistiinpanot (Notes Tool (N))

Ilmoituksella voidaan tehdä kuvassa näkymättömiä ”keltaisia lappuja” mitkä toimivat lähinnä infolaatikkoina. Nämä Post-it-lappuset ovat tallennusvaiheessa valittavissa tallennetaanko niitä vai ei.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: muistiinpanotyökalut / Note tools

 • Ilmoitus (Notes Tool) – ilmoitusten ja huomautusten jättöä psd-dokumenttiin (oletus).
 • Ääni-ilmoitus (Audio Annotation Tool) – sallii jättää tiedostoon / kuvaan tarvittavia infoja tai apuja esimerkiksi toista käyttäjää – tai omaa huonoa muistia varten. Tallennettaessa – mikäli ilmoituksia on jätetty – Photoshop on ruksannut ”annotations”- eli ilmoitukset-kohdan valituksi.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Pipetti / Eyedrop tool Pipetti (Eyedropper Tool (I))

Pipetillä voidaan poimia kuvasta, tai näkyvästä alueesta pisteiden väriarvoja. Photoshop “kirjaa” ylös mitkä olivat otetun pisteen väriarvot (esim RGB, heksa ja CMYK). Mikäli rajaat Photoshop ohjelma-ikkunan kokoa niin, että esimerkiksi työpöytä näkyy myös, voit käyttää pipettiä myös poimimaan esimerkiksi taustakuvastasi haluamiasi väriarvoja.

Sukulaistyökalut:

Photoshop CS2: työkalut: Mittaustyökalut / Tools for measurements

 • Pipetti (Eyedropper Tool) – väripoimintaa kuvasta, väriarvot kuvapisteestä (oletus)
 • Värinäyte (Color Sampler Tool) – voidaan määrittää maksimissaan neljän (4) väripisteen arvot. Arvoja voidaan tarkastella myöhemmin infopaletin tiedoista.
 • Viivain (Measure Tool) – Viivaimella voidaan paitsi mitata erinäisiä etäisyyksiä ja tietoja kuvasta, myös auttaa kuvan ”kallistusvirheissä”. Mikäli olet esimerkiksi ottanut valokuvan, missä horisontti ei menekään ”suoraan” vaan kuva on vinossa, voit ottaa viivaimen käyttöösi ja asettaa horisontin alku- ja loppupisteen. Viivain piirtää ”muistiviivan” näiden pisteiden välille. Nyt voit kuvan kääntökomennon kautta valita ”vapaan” kulman (arbitrary) ja tarvittava kääntökulma siihen, että viivaimella valitsemastasi ”muistiviivasta” tulisi suora, on jo valmiiksi annettuna. Näin voi yksinkertaisilla menetelmillä suoristaa esimerkiksi vinon valokuvan – ilman, että pitäisi lähteä arvailemaan mitään kulmia.
 • Laskin (Count Tool) – yksinkertainen ja näppärä työkalu ”muistamaan” puolestasi, montako mitäkin objektia/viivaa/nenää/sormea/heinää/elementtiä kuvassa näkyy. Klikkaamalla näitä kuvasta laskemiasi objekteja, jättää Photoshop kuvaan ”ohjeen”(guide) tavoin kasvavalla numeroinnilla pisteitä. Kokonaismäärän näet aina työkalukohtaisesta palkista.

– –

Photoshop CS2: työkalut: Käsityökalu / Hand tool Käsi (Hand Tool (H))

Käsityökalulla voit esimerkiksi liikkua kuvassa ”tekemättä” kuvalle mitään. Eli ikään kuin tarraisit kiinni kuvasta ja siirtelisit sitä näköalueella halutulla tavalla. Käsi on kätevä työkalu silloin, kun halutaan liikkua esimerkiksi suurennetulla / zoomatulla alueella ”hallitusti”. Käsipainike aktivoituu myös välilyönnistä (space), JOS sinulle ei ole tekstityökalu paraikaa aktiivisena.
– –

Photoshop CS2: työkalut: suurennuslasi / Magnifying glass Suurennuslasi (Zoom Tool (Z))

Suurennuslasilla voidaan monipuolisesti ”lähestyä” kuvaa tai loitontaa näkymää haluttavalla tavalla. Kuvan koko ei siis muutu mihinkään, vaan kuvaa mennään tavallaan lähemmäksi tai kauemmaksi. Kuvaa voidaan ”lähestyä” aina 1600 %:iin asti ja loitontua lähes loputtomasti. Kaksois-klikkaamalla suurennuslasi-ikonia aktiivisena oleva kuva näkyy 100 %:na, eli sen kokoisena kuin se ”oikeasti” on. Oikean hiiren napin kautta löytyy kätevä täsmävalikko, mistä voidaan valita yksinkertaisia ja käytännöllisiä ”etäisyyksiä” kuvan näyttämiselle.
– –

Photoshop CS2: työkalut: oletusvärit / default colors (!- KUVAN VÄRINELIÖT -!) Värioletukset (Default Foreground And Background Colors (D))

Etenkin tekstejä tehdessä erittäin kätevä pikanäppäin (D-kirjain) saamaan mustan piirtoväriksi ja valkoisen taustaväriksi. Toiminto toimii joko hiirellä tai D-kirjaimesta (mikäli tekstinkirjoitus ei ole aktiivisena). Kulkee käsi kädessä taustavärjäyksen tai täyttö-komennon kanssa – etenkin tekstien ja www-suunnittelujen osalta.

Photoshop CS2: työkalut: oletusvärien vaihto / switching default colors (!- KUVAN NUOLET -!) Värivaihto (Switch Foreground And Background Colors (X))

Tehtäessä piirto- tai kirjoituskuvitusta, voi helposti X-nappia painamalla vaihdella piirtovärejä. Toisaalta ALT(Option)+Backspace-komennon(eli taustavärjäys) värien vaihto on helppoa myös, tai Shift+F5 (Fill) täyttökomento. Mm. näissä toiminnoissa voi X-kirjaimen painaminen helpottaa joskus huomattavasti.
– –

Photoshop CS2: työkalut: pääväri ja taustaväri / Foreground background color Värit (Set Fore-/Background Colors)

Klikkaamalla päälimmäistä neliötä voit vaihtaa piirtovärin. Klikkaamalla taustaneliötä voit vaihtaa taustavärin. Nämä molemmat värit ovat käytössä esimerkiksi liukuvärjäyksen oletuksessa (2 värin liukuvärjäyksessä). Pipettiä käyttämällä piirtoväri vaihtuu ja ALT(Option)-nappi pohjassa pipetillä se vaihtaa taustaväriä. Väriä voi tarkastella klikkaamalla kyseistä neliötä (piirto- tai taustaväri) – Photoshop ilmoittaa värin arvot mm. HSB, CMYK, RGB, Hexa-arvoina.
– –

Photoshop CS2: työkalut: Pikamaski / Quick mask tool Pikamaski (Quick Mask Mode (Q))

Pikamaskitilassa voidaan luoda alfa-kanavan ”alku” piirtämällä punaisella (oletus) erottuvia alueita. Erottuvat alueet (punaisen väriset) ovat niitä, mitkä jäävät valinnasta POIS. Pikamaskitilassa (mustalla [työkalun 24 mukaan mustalla] värillä) väritetyt alueet siis tulevat olemaan maskissa peittäviä alueita (häviävät näkyvistä) – valkoisella (työkalun 24 mukaan valkoisella) värillä piirretyt alueet näkyvät maskauksen jälkeen ”normaalina”. Kun pikamaskitilast poistutaan, tulee EI-punaisista alueista valittuja, jolloin tähän juuri syntyneestä valinnasta voidaan tehdä maski, painamalla maskinluonti nappia Tasot(Layers)-paletissa.
– –

Photoshop CS2: työkalut: Näyttötila / Screen mode Näyttötila (Change Screen Mode (F))

Näyttötilaa vaihtamalla voidaan esimerkiksi tehdyn luonnoksen ”esittelytilaisuudessa” ottaa käyttöön täysin kokoruudun vievä kuvatila. Toisaalta sitä voidaan käyttää erittäin paljon kuva-alaa vaativiin tehtäviin (jos sama työkalu on käytössä pitkään, tai muistat työkalujen aktivointinäppäimet näppäimistöltä). Kaikkein parhaimman kokoruututilan saat, kun painat Tab-nappia vielä lopuksi, mikä piilottaa paletit, työkalupakin ja työkalukohtaisen palkin. Uudelleen tab-napilla saat ne takaisin näkyviin.