WWW-ympäristö ja HTML-merkkikieli

Artikkeliin lisätään web-ympäristöön liittyviä sivustoja ja artikkeleita.

Bare Bones HTML-opas:
http://werbach.com/barebones/barebone30_fi.html


Internetix:
Johdanto webbijulkaisemiseen:
http://www.internetix.fi/atk-tuki/opinnot/webjulkaisu/index.htm

FrontPagen käyttöä:
http://www.internetix.ofw.fi/atk-tuki/oppaat/frontpage/


Web-julkaisemisen opas:
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/webjulk/index.html

Jotkin asiat eivät vanhene - tai säilyttävät ainakin hyvän perusperiaatteen nettimaailmassa (netiketti) sekä hyviä ja selkeyttäviä käytäntöjä. Seuraavassa linkkejä, vaikka osa artikkeleista onkin 90-luvulta.

Top 10 mistakes in Web Design:
http://www.useit.com/alertbox/990516.html
1996: http://www.useit.com/alertbox/9605.html
2002: http://www.useit.com/alertbox/20021223.html
1999: http://www.useit.com/alertbox/990530.html

 

Changes in Web Usability Since 1994:
http://www.useit.com/alertbox/9712a.html
How Users Read on the Web:
http://www.useit.com/alertbox/9710a.html